• Français
  • Nederlands

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Identificatie van het bedrijf

HARRIS SAS / BRIOCHIN DEVELOPPEMENT
Maatschappelijke zetel: 16 rue des rougeries – CS31809 – 35400 Saint-Malo France

Tél. : 0806 606 106 n° est non surtaxé + prix d’un appel local

E-mail : jacques@lebriochin.com

Siret : 377 826 136 00048 – APE 20 412

RCS-nummer: 377 826 136 RCS Saint-Malo

Intracommunautair BTW-nummer: : FR 52 377 826 136

Maatschappelijk kapitaal: 226 080 €

ADEME-nummer voor eco DDS: FR217929_07SQSL

Ontwikkeling & hosting

Hosting:
OVH SAS
Maatschappelijke zetel: 140 Quai du Sartel 59100 Roubaix

Maatschappelijk kapitaal: 10 000 k€

Ontwikkeling:
DevOnly
34 Rue du Moulin de Huet 35780 La Richardais
E-mail : contact@devonly.fr
Website: https://www.devonly.fr/

Persoonlijke informatie

Elke persoon heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Harris SA – 16 rue des rougeries – CS31809 – 35400 Saint-Malo – Tel: 02.96.63.88.22 – Fax: 02.96.63.88.77
Overeenkomstig de wet 78-17 van 06/01/1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is deze site aangegeven bij de CNIL. HARRIS SA / J.BRIOCHIN kan, voor alle bewijsdoeleinden, de gegevens van de klant vertrouwelijk bewaren en archiveren.

Fotokredieten

De toegang tot de website briochin.be en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het surfen op de site briochin.be betekent dat de bezoeker zonder voorbehoud akkoord gaat met de volgende bepalingen:

Intellectueel eigendom

De site is het exclusieve eigendom van HARRIS SA / J.BRIOCHIN, de enige onderneming die gemachtigd is om de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten verbonden aan deze site te gebruiken en te exploiteren, met name de merken, tekeningen en modellen, auteursrechten en beeldrechten, hetzij uit hoofde van oorsprong, hetzij krachtens een overdracht of licentie tot exploitatie.

Het gebruik van de gehele of gedeeltelijke website briochin.be, met name door downloaden, reproductie, overdracht of weergave voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, is strikt verboden.

Hyperlinks

Het maken van hyperlinks naar de Site is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van HARRIS SA / J.BRIOCHIN, die op elk moment kan worden ingetrokken. HARRIS SA / J.BRIOCHIN wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites die aan de Site gekoppeld zijn.

Cookies

Overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG gebruikt HARRIS SA / J.BRIOCHIN cookies voor persoonlijke identificatie.
Deze cookies blijven gedurende vijf (5) jaar op de computer van de gebruiker opgeslagen, tenzij de gebruiker ze verwijdert.

Elke internetgebruiker kan deze cookies weigeren door te klikken op de knop “cookies verwijderen” in de internetopties/tabblad: vertrouwelijkheid, wetende dat het gebruik van de site kan worden beperkt. Een cookie stelt ons niet in staat u te identificeren. In het algemeen registreert het informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.

Verantwoordelijkheid van HARRIS SA / J.BRIOCHIN

Voor zover wettelijk toegestaan kan HARRIS SA / J.BRIOCHIN niet aansprakelijk worden gesteld :

voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid, weglating of voor elke schade als gevolg van het binnendringen van een derde die leidt tot een wijziging van de op de site ter beschikking gestelde informatie,

in geval van schade veroorzaakt door de toegang van een niet-gemachtigde derde tot de website www.lebriochin.com of het onmogelijk maken van toegang.

De bezoeker wordt geïnformeerd dat de toegang tot de site op elk moment kan worden onderbroken door HARRIS SA / J.BRIOCHIN om redenen van onderhoud, veiligheid of andere technische beperkingen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing. De Franse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze site.

De oorspronkelijke versie van deze voorwaarden is opgesteld in het Frans. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen de Franse versie en deze, heeft de Franse versie voorrang.